Przesłanka rozwodu – uzależnienie alkoholowe

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat Rozwód Warszawa, Kancelaria Adwokacka Rozwód Warszawa, Pozew o Rozwód Warszawa, Rozwody Warszawa, Rozwód Warszawa, Sprawy rozwodowe Warszawa Przesłanka rozwodu – uzależnienie alkoholowe Teza Przy uzależnieniu od alkoholu ważną rolę w dochodzeniu do trzeźwego życia odgrywa pomoc osób najbliższych dla alkoholika, a wśród nich szczególnie drugiego małżonka (art. 23 KRO). Ze względu na drastyczność zachowywania […]

Read More

Od czego zależy wysokość alimentów?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Wysokość alimentów zależy przede wszystkim od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymywania świadczeń oraz od zarobkowych, a także majątkowych możliwości osoby zobowiązanej do płacenia. Przyjmuje się, że rodzice winni zapewnić swojemu dziecku takie warunki oraz utrzymanie, w jakich sami się znajdują. Zakłada się również, że stopa życiowa dziecka bądź dzieci powinna być na godnym […]

Read More

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym ?

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Sąd w czasie wyroku rozwodowego ma obowiązek rozstrzygnąć kwestie z urzędu, na żądanie jednego z małżonków oraz na zgodny wniosek stron. Pierwsze – z urzędu – dotyczą winy, władzy rodzicielskiej, alimentów dla dziecka oraz czasowego korzystania z mieszkania. Na żądanie jednego z małżonków orzeka on również o eksmisji małżonka, podziale majątku wspólnego oraz alimentach dla […]

Read More

Podział majątku

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Kancelaria Adwokacka Podział Majątku Warszawa, Adwokat Podział Majątku Warszawa, Podzial Majatku Warszawa, Podział Majątku po Rozwodzie Warszawa

Read More

Rozwód

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat Rozwód Warszawa, Kancelaria Adwokacka Rozwód Warszawa, Pozew o Rozwód Warszawa, Rozwody Warszawa, Rozwód Warszawa

Read More

Alimenty

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat Alimenty Warszawa, Alimenty na Dziecko Warszawa, Alimenty Warszawa, Kancelaria Adwokacka Alimenty Warszawa, Pozew o Alimenty Warszawa

Read More